Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Điều Việt Hà (Vietcashew) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro Group).

Vietcashew là nhà sản xuất chuyên nghiệp về chế biến và xuất khẩu Điều nhân, với hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm trong số nhà máy hàng đầu tại Việt Nam.

Sản phẩm xuất khẩu hàng năm từ 10.000 tấn Điều nhân trở lên (650 container trở lên), được sản xuất chế biến từ nhà máy đặt tại Bình Dương và Bình Phước Việt nam. Kim ngạch xuất khẩu 60 đến 70 triệu USD/năm.

Vietcashew là đơn vị chế biến và xuất khẩu Điều Organic trong chuỗi sản phẩm Điều hữu cơ của Tỉnh Bình Phước với vùng nguyên liệu hiện tại 3.000 ha, sản lượng Điều nhân Organic khoảng 140 container/năm và tiếp tục mở rộng trong những năm tới.

Vietcashew đang là một trong những đơn vị xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam có vùng nguyên liệu điều theo hệ thống thương mại công bằng toàn cầu (FAIR TRADE) và đưa sản phẩm Điều Fair Trade ra thế giới.