was successfully added to your cart.
Category

TIN TỨC

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG – AN TOÀN THỰC PHẨM

By | TIN TỨC | No Comments

BAN LÃNH ĐẠO VÀ TOÀN THỂ CBCNV CÔNG TY VIETCASHEW CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH SAU ĐÂY NHẰM NÂNG CAO SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG CŨNG NHƯ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.

  1. CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG CÁC SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG – AN TOÀN THỰC PHẨM, THỎA MÃN CÁC YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG, YÊU CẦU PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN, VỚI GIÁ CẢ CẠNH TRANH.
  2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG ỨNG NGUYÊN LIỆU NHẰM CUNG CẤP ĐỦ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU. THỰC HIỆN KIỂM SOÁT PHÒNG NGỪA CÁC MỐI NGUY TỪ NHÀ CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU VÀ TRONG TOÀN BỘ QÚA TRÌNH SẢN XUẤT, ĐẢM BẢO KHI HÀNG NHẬP KHO ĐẠT VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM.
  3. THƯỜNG XUYÊN ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ NGHIỆP VỤ, CHUYÊN MÔN VÀ Ý THỨC VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN THỰC PHẨM CHO TẤT CẢ CÔNG NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY.
  4. LUÔN CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ, CẢI TIẾN KỸ THUẬT, ĐẦU TƯ MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐÁP ỨNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT.
  5. CAM KẾT XÂY DỰNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN THƯỜNG XUYÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO TIÊU CHUẨN ISO 22000 : 2005, HACCP VÀ BRC FOOD

Giới Thiệu

By | TIN TỨC | No Comments

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Điều Việt Hà (Vietcashew) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro Group).

Vietcashew là nhà sản xuất chuyên nghiệp về chế biến và xuất khẩu Điều nhân, với hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm trong số nhà máy hàng đầu tại Việt Nam.

Sản phẩm xuất khẩu hàng năm từ 10.000 tấn Điều nhân trở lên (650 container trở lên), được sản xuất chế biến từ nhà máy đặt tại Bình Dương và Bình Phước Việt nam. Kim ngạch xuất khẩu 60 đến 70 triệu USD/năm.

Vietcashew là đơn vị chế biến và xuất khẩu Điều Organic trong chuỗi sản phẩm Điều hữu cơ của Tỉnh Bình Phước với vùng nguyên liệu hiện tại 3.000 ha, sản lượng Điều nhân Organic khoảng 140 container/năm và tiếp tục mở rộng trong những năm tới.

Vietcashew đang là một trong những đơn vị xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam có vùng nguyên liệu điều theo hệ thống thương mại công bằng toàn cầu (FAIR TRADE) và đưa sản phẩm Điều Fair Trade ra thế giới.