TIN TỨC

/TIN TỨC

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG – AN TOÀN THỰC PHẨM

By | Tháng Ba 25th, 2017|Categories: TIN TỨC|

BAN LÃNH ĐẠO VÀ TOÀN THỂ CBCNV CÔNG TY VIETCASHEW CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH SAU ĐÂY NHẰM NÂNG CAO SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG CŨNG NHƯ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC. CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG CÁC SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG - AN [...]

Giới Thiệu

By | Tháng Sáu 9th, 2016|Categories: TIN TỨC|

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Điều Việt Hà (Vietcashew) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro Group). Vietcashew là nhà sản xuất chuyên nghiệp về chế biến và xuất khẩu Điều nhân, với hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm trong số nhà [...]

Mô Hình Tổ Chức

By | Tháng Sáu 9th, 2016|Categories: TIN TỨC|