Tháng Ba 25, 2017 in TIN TỨC

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG – AN TOÀN THỰC PHẨM

BAN LÃNH ĐẠO VÀ TOÀN THỂ CBCNV CÔNG TY VIETCASHEW CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH SAU ĐÂY NHẰM NÂNG CAO SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG CŨNG NHƯ…

Read More
Tháng Sáu 9, 2016 in TIN TỨC

Giới Thiệu

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Điều Việt Hà (Vietcashew) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro Group). Vietcashew là nhà sản…

Read More
Tháng Sáu 9, 2016 in TIN TỨC

Mô Hình Tổ Chức

Read More