906, 2016

Giới Thiệu

June 9th, 2016|0 Comments

Vietcashew chuyên sản xuất, chế biến và xuất nhập khẩu mặt hàng Ðiều bao gồm cả điều nhân và điều nguyên liệu. Vietcashew được quản lý và điều hành bởi một đội ngũ lãnh đạo [...]

906, 2016

Chính Sách An Toàn Thực Phẩm

June 9th, 2016|0 Comments

BAN LÃNH ĐẠO VÀ TOÀN THỂ CBCNV CÔNG TY VIETCASHEW CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH SAU ĐÂY NHẰM NÂNG CAO SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG CŨNG NHƯ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRÊN [...]

906, 2016

Mô Hình Tổ Chức

June 9th, 2016|0 Comments